TH     ENG     JP     CN

ปกิณกะ


บิณฑบาตทางเรือ

    บิณฑบาตเรือ หรือ การบิณฑบาตทางน้ำ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า นาวาภิกขาจาร เป็นบิณฑบาตชนิดหนึ่ง  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของคนไทยภาคกลางตอนล่าง ในพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมน้ำ โดยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณของผู้คนในภูมิทัศน์ วัฒนธรรมไทย

Description: resort 10.jpg
ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต
Description: K7833270-71.jpg
ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต
Description: resort 07.jpg
ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่ชาวไทยได้ก้าวเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ กล่าวโดยเฉพาะคนไทยในที่ราบลุ่ม ซึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำ

Description: Unknown.jpg
ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต
Description: 26239_75879000ee1b14d228cfaf9b97a7e591_thumb.jpg
ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

ไม่แต่เฉพาะ ชาวบ้านเท่านั้น แม้แต่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้าง สวนสระประทุม (วังสระประทุม) แล้วทรงมาประทับแรม บ้างเป็นบางครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน ทรงโปรดนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะวัดต่างๆ เข้ามารับบิณฑบาตทางเรือ เป็นประจำ แม้กระทั่งรัชกาลที่ 5 เมื่อทรง ขึ้นไปประทับที่พระราชวัง บางปะอิน ที่อยุธยานั้น โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารกับ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร เข้าไปรับบิณฑบาต ในพระราชวัง 2 ครั้ง ส่วนในปัจจุบัน ก็ยังมีตักบาตรทางน้ำ อยู่บ้างประปราย
Description: 32401783.jpg
ขอขอบคุณภาพ ประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

สาเหตุเนื่องจาก แม่น้ำคูคลองถูกละเลย อาจจะหาดูได้บ้าง ตามชนบท ที่ห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควร เช่น แถบจังหวัดราชบุรี หรืออำเภอชายขอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออาจจะเป็นประเพณี ซึ่งจัดปีละครั้ง เช่น การตักบาตรพระร้อยของชาวไทย เชื้อสายมอญ ปากเกร็ด และตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ทางวัดบำเพ็ญเหนือ และ วัดบางเพ็งใต้ ได้ร่วมกับ ตลาดน้ำขวัญเรียม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี การตักบาตรพระทางเรือ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นมรดก ของชาวไทย สืบทอด วัฒนธรรม แต่โบราณ ให้คงอยู่ สืบไป

Description: 2.jpg
Description: 3.jpg

Description: 6.jpg

 

แม้นจะไม่เหมือนบรรยากาศ เมื่อวันวาน เนื่องจากอยู่กลางกรุงเทพ แต่เรามาช่วยกัน อนุรักษ์ ภาพมรดกเหล่านี้ ให้แก่เยาชนรุ่นหลัง ต่อไป ส่วนท่านผู้ใด นำคุณพ่อ คุณแม่ ที่แก่เฒ่า มาตักบาตรทางน้ำ (นาวาภิกขาจาร) ทางเรามี วิวแชร์ และ ลิฟท์ 3 ตัวไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ชรา ได้มีโอกาส ขึ้นบนสะพานเรือ มองทิวทัศน์ ยามพระรับบาตร ทางเรือ ท่ามกลาง สายน้ำอันสงบเงียบ และกลุ่มเรือโบราณ เผื่อท่านคิดภาพเมื่อวันวานได้บ้าง เป็นความสุขเล็กๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย สละเวลา มาถึง ซอยรามคำแหง 187 หรือ ซอยเสรีไทย 60 ยิ่งท่านที่อยู่ฝั่งตะวันออก ของกรุงเทพ ยิ่งใกล้ 07.00 - 09.0007.00 - 09.00 น. ใส่บาตรพระทางเรือ แล้วกลับบ้าน สว่าง สะอาด สงบ (เฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ เป็นต้นไป)

Top
Top