http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
แค่เปลี่ยนคำพูด ชีวิตก็เปลี่ยน


แค่เปลี่ยน “คำพูด” ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้