http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
ครัวคุณต๋อย 28 ก.ค.57 (2/2) ไส้กรอกอีสาน ร้านไส้กรอกยืนรอ ตลาดน้ำขวัญเรียม