http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
วีดีโอ : รายการ คนกีฬาพาเที่ยว ตลาดน้ำขวัญเรียม


รายการ คนกีฬาพาเที่ยว ตลาดน้ำขวัญเรียม ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2556 รายการโทรทัศน์ทางช่อง True Sport2 ( True 102 )