http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
วีดีโอ : ร้านน้องเฟอร์บี้
มาแล้วค่ะ มาแล้ว เสื้อผ้า หน้าผม ของแต่งตัวน้องเฟอร์บี้ แต่ละชิ้นเริ่ดสะแมนแตน สาวกเฟอร์บี้ห้ามพลาด มาจับจองซื้อหาไปแต่งน้องเฟอร์บี้ได้แล้วว­ันนี้ ที่ ตลาดน้ำขวัญเรียม ชั้น 1 ฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือ Accessories เก๋ๆ ของเจ้าของน้องเฟอร์บี้ก็มีนะคะ มาช้อป มาชม กันค่ะ