http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
วีดีโอ : รายการ กทม 2 มุม ตลาดน้ำขวัญเรียม ทางช่อง 7 สี
ขอเขิญชมรายการ กทม 2 มุม ตลาดน้ำขวัญเรียม ทางช่อง 7 สี ออกอากาศ 27 กุมภาพันธ์ 2556
http://news.bugaboo.tv/watch/49786/กทม._2_มุม_ตลาดน้ำขวัญเรียม.html