http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
วีดีโอ : ร้านขนมเครือทิพย์
"สังขยาหน้าตั้งไข่ ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสลง เป็นนัยไม่เคลือบแคลง แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ" "งามจริงจ่ามงกุฎ ใส่ชื่อดุจมงกุฎทอง เรียมร่ำคำนึงปอง สะอิ้งน้องนั้นเคยยล" "ฝอยทองเป็นยองใย เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน คิดความยามเยาวมาลย์ เย็บชุนใช้ไหมทองจีน" จากบทประพันธ์ชมขนมหวานข้างต้น หากท่านใดประสงค์จะลิ้มลองความอร่อย ขอเชิญได้ที่ร้าน "เครือทิพย์" เป็นร้านขนมไทยที่รู้จักกันมานาน ปัจจุบันได้มาเปิดสาขาให้บริการที่ตลาดน้ำขวัญเรียม ทั้งฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือ และ ฝั่งวัดบางเพ็งใต้ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ