http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
ประวัติเรื่องราว : ประวัตินวนิยาย
ขุนศึก
อ่านต่อ ...
แผลเก่า
อ่านต่อ ...