http://www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
ตักบาตรพระทางน้ำเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
แกลอรี่ :: ของอร่อย สินค้าทั่วไทย ::

Update :: 06 ต.ค. 58

Update :: 23 เม.ย. 58

Update :: 27 มี.ค. 58

Update :: 18 มี.ค. 58

Update :: 14 มี.ค. 58

Update :: 04 มี.ค. 58

Update :: 23 ก.พ. 58

Update :: 18 ก.พ. 58

Update :: 19 ม.ค. 58